Wypo??yczalnia Samochod??w

Z uwagi na wzrost zainteresowania samochodów do wypo??yczenia, wiele firm oferuje swoje us??ugi w tej kwestii. Konkurencja jest ogromna, ale mimo wszystko udaje si? zwróci? uwag? klienta. Dobra wypo??yczalnia samochodów powinna oferowa? samochody ró??nych marek na ró??ne okresy czasu - 24 godziny, 48 godzin, 72 godziny, 7 dni, czy nawet na miesi?ce.

Oprócz samego auta, w ofercie znajdziemy ró??ne udogodnienia tj.:

  • klimatyzacja,
  • podgrzewane lusterka,
  • nawigacj?,
  • radio,
  • i wiele innych.

Czy op??aca si? jednak korzysta? z takich us??ug? Oczywi??cie.

samochód na wakacje

Zazwyczaj decyduj? si? na to osoby, które dysponuj? starszym samochodem, a musz? uda? si? w dalsz? podró??. Mimo wszystko koszt takiej us??ugi nie jest wcale wysoki. Wypo??yczenie samochodu wycenia si? oko??o 50-100z??/doba, w zale??no??ci od modelu. Polecana przez nas wypo??yczalnia samochodów Ekarent ??wiadczy us??ugi wynajmu samochodu ju?? od 45 z?? netto/24h u??ytkowania.

 

Menu
 Login:
 Hasło:
 
 Rejestracja
 Zapomniałeś hasła?

Kategorie
 • Agroturystyka [2]
 • Apartament [3]
 • Domek [0]
 • Hostel [0]
 • Motel [1]
 • Pensjonat [5]
 • Pokoje Go??cinne [2]
 • Schronisko [0]
 • Willa [0]


Region
 • Bia??ka Tatrza??ska [0]
 • Bia??y Dunajec [0]
 • Bukowina Tatrza??ska [0]
 • Jab??onka [0]
 • Ko??cielisko [0]
 • Murzasichle [0]
 • Podhale [10]
 • Tatry [3]
 • Zakopane [0]


Partnerzy:
Polecamy renifery jako najwi?ksz? atrakcj? Tatr.

Polecamy tak??e obozy dla rodzin - najlepszy spos??b sp?dzania wakacji czy ferii.
Polecamy noclegi: