Og??lnie o Tatrach

Tatry stanowi? najwy??sz? grup? górsk? Karpat, znajduj?c? si? na pograniczu Polski i S??owacji. Tylko 25% Tatr nale??y do Polski, reszta nale??y do naszych s?siadów S??owaków. Warto nadmieni?, ??e proporcja ta niegdy?? by??a dla nas korzystniejsza. Tatry dzieli si? na Zachodnie, Wysokie oraz Bielskie. Ich najwi?kszy szczyt Gerlach wynosi 2655 m n.p.m. le??y po stronie s??owackiej. Najwy??szym szczytem polskich Tatr s? Rysy 2499 m n.p.m.

W Tatrach mo??emy odnale??? liczne doliny oraz jeziora, które zwane s? tradycyjnie stawami. Tatry okalaj? cztery znaczne regiony - od pó??nocy polskie Podhale, od wschodu Spisz, od po??udnia Liptów, a od zachodu Orawa. Ka??dy z nich posiada nieco odr?bn? tradycj? i kultur?, ró??ni? si? one tak??e etnicznie.

Menu
 Login:
 Hasło:
 
 Rejestracja
 Zapomniałeś hasła?

Kategorie
 • Agroturystyka [2]
 • Apartament [3]
 • Domek [0]
 • Hostel [0]
 • Motel [1]
 • Pensjonat [5]
 • Pokoje Go??cinne [2]
 • Schronisko [0]
 • Willa [0]


Region
 • Bia??ka Tatrza??ska [0]
 • Bia??y Dunajec [0]
 • Bukowina Tatrza??ska [0]
 • Jab??onka [0]
 • Ko??cielisko [0]
 • Murzasichle [0]
 • Podhale [10]
 • Tatry [3]
 • Zakopane [0]


Partnerzy:
Polecamy renifery jako najwi?ksz? atrakcj? Tatr.

Polecamy tak??e obozy dla rodzin - najlepszy spos??b sp?dzania wakacji czy ferii.
Polecamy noclegi: